Fot. Rozwód a sprzedaż nieruchomości

Rozwód a podział majątku. Jak zrobić to odpowiednio?

Podział majątku wspólnego małżonków zalicza się do jednych z najtrudniejszych spraw związanych z przebiegiem postępowania rozwodowego. Warto podkreślić, że tego rodzaju sprawy są nie tylko wyjątkowo skomplikowane pod względem prawnym, ale również i praktycznym. Bardzo rzadko zdarza się tak, że podział majątku przy rozwodzie przebiega polubownie, przy ogólnej zgodzie obu stron. Co warto wiedzieć o sposobach podziału majątku? Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Szukasz pomocy – jesteś w trakcie rozwodu i chcesz sprzedać nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Rozwód a podział majątku wspólnego

Choć w polskim prawie nie ma konieczności podziału majątku wspólnego po rozwodzie, to mnóstwo osób decyduje się właśnie na taki krok. Podział majątku po zakończonej sprawie rozwodowej bowiem dla wielu osób wiązać się będzie z definitywnym rozstaniem z drugą osobą, także z podziałem tego, co wspólnie zdobyli podczas trwania związku małżeńskiego. Jakiego rodzaju rzeczy zalicza się do wspólnego majątku małżeńskiego? Nie jest to regułą, ale najczęściej majątek ten tworzą dom, mieszkanie, samochód, jak również liczne elementy wyposażenia mieszkania. Jak więc sprawnie przeprowadzić podział majątku? Czym on właściwie jest? 

Jego istotą jest dokonanie takiego podziału, by określone składniki zaliczane do tegoż majątku stały się własnością jednego z małżonków, a nie obojga. Warto podkreślić, że podziału majątku wspólnego nie zawsze dokonuje się po rozwodzie. Taki podział z równie dużym sukcesem można przeprowadzić jeszcze przed rozwodem; w trakcie jego trwania, jak i po rozwodzie – nawet w okresie kilku lat. Możliwości jest więc naprawdę dużo – wystarczy wybrać tą, która interesuje nas najbardziej. Jednocześnie warto podkreślić, że najczęściej wybieraną formą podziału majątku wspólnego pozostaje jednak ta po zakończeniu sprawy rozwodowej. 

Dodatkowo należy wspomnieć i o tym, że majątek nie musi być wcale podzielony po równo; tak by każdy z małżonków otrzymał równą jego część. W praktyce bardzo często zdarza się tak, że udziały małżonków w majątku wspólnym pozostają nierówne.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest darowizna nieruchomości?

Jak starać się o podział majątku wspólnego?

Myśląc o podziale majątku wspólnego przed, po lub w trakcie trwającej sprawy rozwodowej, warto pamiętać o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku do sądu. Obowiązek ten zachodzi wówczas, gdy małżonkowie nie zdecydują się na polubowny, czyli pozasądowy podział majątku wspólnego. Wniosek o podział majątku może być zwarty już w pozwie o rozwód, składanym do odpowiedniego sądu okręgowego. To nie jest jednak konieczność. Równie dobrze wniosek ten może zostać złożony w odrębnym postępowaniu sądowym, które zostanie wszczęte już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przed sądem rejonowym. Jakie dane należy uwzględnić, przygotowując wniosek o podział majątku wspólnego? 

Z pewnością należy dokładnie określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, podając przy tym wartość składników tego majątku oraz wskazując sposób, w jaki ma nastąpić podział majątku. Tym samym już we wniosku określa się, któremu z małżonków ma przypaść w udziale każda z rzeczy tworzących majątek. Okazuje się, że mimo nieustannego rozwoju nauki i postępu technologicznego, nie można mówić o uniwersalnym wniosku o podział majątku wspólnego. Wielu specjalistów z branży prawniczej zaleca jednak, by wniosek ten został sporządzony przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach podziału majątku. 

Głównym zadaniem dobrego prawnika będzie więc maksymalne dopasowanie strategii działania do indywidualnych potrzeb danego klienta. Dodatkowo warto wiedzieć, że wniosek o podział majątku wspólnego składa się do odpowiedniego sądu rejonowego lub sądu okręgowego. W drugim przypadku dziać się będzie tak wówczas, gdy wniosek będzie składany jednocześnie z pozwem o rozwód. Do tego warto podkreślić, że możliwe jest staranie się nie tylko o całościowy podział majątku wspólnego, ale również o podział części tegoż majątku.

CZYTAJ TAKŻE | Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy następuje?

Nieruchomość a podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku wspólnego dotyczyć będzie tych małżonków, którzy biorą  rozwód, ale podczas trwania związku małżeńskiego tworzyli wspólność majątkową. W takim przypadku nierzadko bardzo istotną kwestią pozostaje podział wspólnego mieszkania lub domu. 

Warto zaznaczyć, że dzieci nie mają prawa do majątku wspólnego. Jednak w trakcie trwającej sprawy sądowej sąd powinien wziąć pod uwagę sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez tego małżonka, który jest rodzicem pierwszoplanowym. Co to dokładnie oznacza? Takim rodzicem będzie osoba, przy której zgodnie z orzeczeniem sądowym przebywać mają dzieci i przy nim właśnie mają również swoje miejsce zamieszkania.

Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie są właścicielami nieruchomości, na której zakup wzięli wspólny kredyt? Wówczas warto wiedzieć, że sprawie o podział majątku dzieli się wyłącznie aktywa. Wspólny kredyt zaś zaliczany będzie do pasywów, które w postępowaniu sądowym nie są dzielone. 

W jeszcze innym przypadku, jeśli nieruchomość została zakupiona przed ślubem, nie będzie ona stanowiła majątku wspólnego. Według prawa będzie jedynie współwłasnością stron. Jeszcze inaczej dzieje się, gdy dom lub mieszkanie należy do jednego z małżonków. W takiej sytuacji nieruchomość nie będzie podlegała podziałowi.