Fot. Licytacja komornicza

Jak wygląda licytacja komornicza nieruchomości i kiedy następuje?

Licytacja komornicza nieruchomości dla wielu osób jest tematem budzącym mnóstwo kontrowersji i wątpliwości. Warto wiedzieć więc, jak wygląda i w jakich sytuacjach może nastąpić. Warto podkreślić, że najważniejszym celem takiej licytacji pozostaje skuteczne wyegzekwowanie od dłużnika niespłaconych zobowiązań. Aby jednak mogło dojść do publicznej sprzedaży majątku, należy przejść przez kilka etapów związanych z czynnościami postępowania. Zainteresowanym tematem polecamy lekturę poniższego wpisu.

Szukasz pomocy – chcesz sprzedać nieruchomości przed licytacją? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja nieruchomości, którą prowadzi komornik jest rodzajem publicznej sprzedaży obiektu zaliczanego do majątku dłużnika. Kto może nabywcą w takiej transakcji? Może nim zostać podmiot prawny lub osoba, która zapłaci najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Warto dodać, że sama licytacja odbywać się będzie do tego momentu, aż ktoś da najwięcej. Do tego odbywać się będzie zawsze publicznie i w wyznaczonym w specjalnym obwieszczeniu miejscu i czasie. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie takiego obwieszczenia będzie komornik prowadzący licytację. 

Zadaniem komornika będzie przedstawienie w obwieszczeniu dokładnych danych takich jak adres nieruchomości, termin oraz szczegółowy opis przedmiotu licytacji. Dodatkowo podać należy także szacunkową cenę oraz określić, czy licytacja będzie pierwszą, czy może już którąś z kolei. Będąc przy tym temacie, należy również podkreślić, że udział w licytacji może wziąć niemal każdy pod warunkiem, że wpłaci odpowiedniej wysokości wadium (w praktyce jest to 1/10 sumy oszacowania ceny nieruchomości). 

Osobami, które nie mogą uczestniczyć w licytacji, będą dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji, o ile taka się odbyła.

Co więcej – licytacja komornicza z powodzeniem odbywać się może zarówno w miejscu zamieszkania dłużnika, jak i w biurze komornika lub innym, wyznaczonym przez niego miejscu. W przypadku licytacji komorniczej nieruchomości – przedmiotem licytacji będzie nieruchomy majątek dłużnika. Ten jednak nie może być sprzedany wcześniej, niż w terminie po 2 tygodniach od daty uprawomocnienia się wyceny nieruchomości przeznaczonej do licytacji. Do tego osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą skorzystać także z prawa obejrzenia nieruchomości w godzinach wskazanych przez komornika. Dodatkowo zainteresowani będą mieli także dostęp do akt prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Jakie nieruchomości można zlicytować?

Omawiając temat licytacji nieruchomości prowadzonej przez komornika, warto wiedzieć, które z przedmiotów zaliczanych do majątku nieruchomego mogą być sprzedane na licytacji. Tu mowa bowiem nie tylko o domach czy mieszkaniach, ale również o garażach, miejscach postojowych, gruntach, lokalach użytkowych, magazynach oraz halach. 

Skoro wiadomo już, jakie nieruchomości można zlicytować, warto dowiedzieć się również, kiedy taka licytacja komornicza może stać się faktem? W jakich sytuacjach nastąpi? O tym w dalszej części naszej publikacji.

CZYTAJ TAKŻE | Czym jest darowizna nieruchomości?

Licytacja komornicza – jaki jest jej przebieg?

Licytacja nieruchomości prowadzona przez komornika odbywa się w obecności sędziego lub referendarza sądowego. Dodatkowo przebieg publicznej licytacji komorniczej nieruchomości na mocy art. 972 kodeksu postępowania cywilnego powinno się utrwalić za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk. Licytacja odbywa się ustnie, a przedmiot licytacji powinien mieć cenę wywoławczą. Warto podkreślić, że w pierwszej licytacji kwota ta nie może być niższa niż ¾ wartości oszacowanej przez biegłego. 

W przypadku kolejnej licytacji spaść może do ⅔ tejże wartości. Osoby biorące udział w licytacji mają prawo podbijać cenę. Przy czym nie może być to wartość niższa niż 1% ceny wywoławczej (kwotę tę zaokrągla się w górę do pełnych złotówek). Brak odzewu na trzykrotne wezwanie komornika do podbijania ceny sprawia, że przedmiot licytacji komorniczej ulega sprzedaży po najwyższej kwocie zadeklarowanej przez ostatniego licytanta. Warto wiedzieć, że decyzję o przybiciu podejmuje sąd, a jego decyzja musi się uprawomocnić. 

Według prawa obowiązującego w Polsce przypada na to okres 14 dni. Po tym czasie licytant powinien wpłacić resztę sumy pomniejszoną o wpłacone wcześniej wadium. Zapłaty dokonuje się na rachunek depozytowy banku. Po sukcesywnym dokonaniu opłaty za wylicytowaną nieruchomość w licytacji komorniczej sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu nabywcy własności do nieruchomości. Czynność tę potwierdzać będzie wpis do księgi wieczystej. Takie właśnie czynności prawne również wymagać będą uprawomocnienia się, po czym gdy to nastąpi, usuwa się je z hipoteki obciążającej nieruchomość. Warto dodać jednak, że do wszystkich z wymienionych etapów komorniczej licytacji nieruchomości można wnosić zastrzeżenia. Te będą mogły być uwzględnione wówczas, gdy postępowanie egzekucyjne jest na biegu i wciąż trwa.

Drugi termin licytacji nieruchomości

Omawiając temat licytacji nieruchomości prowadzonej przez komornika, warto wiedzieć, w jakiej sytuacji wierzyciel może przejąć ją na własność. Dzieje się tak wówczas, gdy podczas drugiego terminu licytacji nieruchomość nie zostanie zbyta. 

Gdy dług nie przekracza wartości nieruchomości, wierzyciel ma prawo dopłacić różnicę. W sytuacji zaś, gdy dług wynosi dokładnie tyle, co wartość nieruchomości, sprawa kończy się. Jeśli jest wyższy niż wartość nieruchomości – dług pomniejsza się o tę różnicę.

 

Sprawdź też

Fot. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu

Czy posiadacz nieruchomości może ją sprzedać przed upływem 5 lat od jej nabycia? O czym powinien pamiętać, decydując się na ...
Czytaj Dalej
Fot. Sprzedaż nieruchomości

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z biurem nieruchomości?

Rozważając pomysł sprzedaży posiadanej nieruchomości, wcale nie trzeba podejmować się tego wyzwania samodzielnie. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług ...
Czytaj Dalej
Fot. Zgłoszenie nieruchomości

Gdzie należy zgłosić nabycie nieruchomości i co się z tym wiąże?

Zakup nieruchomości to dla ogromnej liczby inwestorów wciąż niemal jak spełnienie największego marzenia. Warto jednak pamiętać o tym, że podpisanie ...
Czytaj Dalej