Fot. Niepełnosprawność a własne mieszkanie

Zmiana warunków mieszkaniowych dla osoby niepełnosprawnej. Czy w Polsce prawo reguluje usprawnienia dla niepełnosprawnych w budynkach wielorodzinnych?

Odpowiednie dostosowanie budynków wielorodzinnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych jest kwestią niezwykle ważną dla zapewnienia tym osobom niekłopotliwego, wygodnego dotarcia do lokali mieszkalnych. Czy jednak istnieją odpowiednie regulacje prawne, które zapewniać będą dostęp do stosowanych usprawnień dla osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Okazuje się, że takie regulacje są obecne w polskim prawie. Poznajmy je zatem bliżej.

Szukasz pomocy przy sprzedaży nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Podstawa prawna

Szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dokument ten został przyjęty 12 kwietnia 2002 roku i dotyczy głównie warunków technicznych, które należy spełnić, by nie tylko budynki odpowiadały potrzebom osób niepełnosprawnych, ale również by usytuowanie tych obiektów było możliwie optymalne. 

Które z regulacji zalicza się do najważniejszych? Szczegółowy przegląd przepisów prawnych przedstawiamy w dalszej części naszej publikacji. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury.

Wejścia do budynków wielorodzinnych

Mając na uwadze specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych, należy zadbać o to, by do budynków wielorodzinnych zamieszkanych zbiorowo lub obiektów użyteczności publicznej prowadziły odpowiednio szerokie, utwardzone dojścia. Według przepisów mowa o minimalnej szerokości 1,5 m, przy czym co najmniej jedno z wejść powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dojście do całego budynku lub tych części, z których osoby te mogą korzystać. 

Warto podkreślić, że omawiana regulacja prawna nie będzie dotyczyć budynków na terenach zamkniętych oraz budynków w zakładach karnych czy aresztach śledczych. Dodatkowo duże znaczenie będą miały również wymiary drzwi wewnętrznych, których szerokość w świetle ościeżnicy nie powinna być mniejsza niż 0,9 m, a wysokość ma być co najmniej na poziomie 2 m. W przypadku zastosowania zaś drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. 

Wszystko z myślą o tym, by osoby niepełnosprawne nie miały najmniejszych problemów z sukcesywnym dostaniem się do wnętrza obiektów mieszkalnych lub użytkowych. Dodatkowo warto podkreślić, że położenie drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego, jak i kształt oraz wymiary pomieszczeń wejściowych, umożliwiać powinny stworzenie dogodnych warunków ruchu osobom niepełnosprawnym.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Podczas procesu zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem i sposobem zabudowy, nie można zapomnieć o stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów niepełnosprawnych użytkowników stałych i przebywających okresowo pod danym adresem. Co więcej – przepisy prawa dokładnie określają, że miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Co więcej – miejsca te wymagać będą odpowiedniego oznakowania, a ich wymiary nie mogą być przypadkowe. Prawo określa, że stanowiska postojowe dla aut osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 m szerokości oraz 5 m długości. Wartości te zwiększają się wówczas, gdy owa o usytuowaniu takiego miejsca postojowego wzdłuż jezdni. Wówczas minimalne wymiary to 6 m długości oraz 3,6 m szerokości.

Inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym zamieszkującym budynki wielorodzinne przysługuje prawo do korzystania z łatwo dostępnych miejsc do gromadzenia odpadów. Do tego przewiduje się także dostęp do placów zabaw czy miejsc rekreacyjnych wybudowanych na terenie przynajmniej w 30% biologicznie czynnym. Do tego wszelkie bramy i furtki zamontowane na terenie działki nie powinny otwierać się na zewnątrz oraz nie powinny być wyposażone w progi utrudniające wjazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

CZYTAJ TAKŻE | Spadek i dziedziczenie nieruchomości

Ogromna rola pochylni i im podobnych

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych niewyposażonych w dźwigi, osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do pochylni lub innych urządzeń technicznych, które będą umożliwiać wygodne dostanie się do mieszkań położonych na parterze. Jest to o tyle ważne, by osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogły bez najmniejszego problemu dostać się na kondygnację z pomieszczeniami użytkowymi, z których muszą korzystać. 

Dodatkowo pochylnie dedykowane osobom niepełnosprawnym powinny charakteryzować się odpowiednimi wymiarami. Według prawa powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości minimum 0,07 m i obustronne poręcze z odstępami między nimi w granicach 1 – 1,1 m. To nie wszystko: długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni wynosić powinna co najmniej 1,5 m. 

Regulacja prawna dotycząca pochylni nie będzie jednak obowiązywać w budynkach koszarowych, zakładach karnych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Warto też wiedzieć, że w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w dźwigi, koniecznie należy zapewnić dostęp, a następnie dojazd na wszelkie kondygnacje osobom niepełnosprawnym. 

Istnieje także możliwość wbudowania lub przybudowania szybu dźwigowego do istniejącego budynku – należy jednak pamiętać o tym, by usytuować drzwi przystankowe na poziomie spocznika międzypiętrowego.

Sprawdź też

Fot. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu

Czy posiadacz nieruchomości może ją sprzedać przed upływem 5 lat od jej nabycia? O czym powinien pamiętać, decydując się na ...
Czytaj Dalej
Fot. Sprzedaż nieruchomości

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z biurem nieruchomości?

Rozważając pomysł sprzedaży posiadanej nieruchomości, wcale nie trzeba podejmować się tego wyzwania samodzielnie. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług ...
Czytaj Dalej
Fot. Zgłoszenie nieruchomości

Gdzie należy zgłosić nabycie nieruchomości i co się z tym wiąże?

Zakup nieruchomości to dla ogromnej liczby inwestorów wciąż niemal jak spełnienie największego marzenia. Warto jednak pamiętać o tym, że podpisanie ...
Czytaj Dalej