Fot. Zgłoszenie nieruchomości

Gdzie należy zgłosić nabycie nieruchomości i co się z tym wiąże?

Zakup nieruchomości to dla ogromnej liczby inwestorów wciąż niemal jak spełnienie największego marzenia. Warto jednak pamiętać o tym, że podpisanie umowy kupna – sprzedaży czy aktu notarialnego będzie dopiero początkiem dość długiej listy formalności. Jakie jeszcze czynności wiązać się będą z procedurą zakupu własnego “M”? O tym szczegółowo informujemy w poniższej publikacji. Polecamy lekturę zainteresowanym.

Szukasz pomocy – chcesz kupić lub sprzedać nieruchomość? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Zgłoszenie nieruchomości we właściwym urzędzie

Zakup nieruchomości należy zgłosić w ciągu 14 dni od transakcji do odpowiedniego urzędu. Aby dopełnić formalności w tym zakresie, należy wypełnić wniosek na formularzu IN-1 oraz złożyć go w urzędzie miasta lub gminy. Szczególnie ważne jest wypełnienie właściwego wniosku, ponieważ w przypadku niedopatrzenia, nieprawidłowo złożony wniosek lub wypełniony ten niewłaściwy, traktuje się jako brak zgłoszenia. To zaś grozić będzie odpowiedzialnością karno – skarbową nabywcy. W dobie pandemii jednak, zamiast udać się do urzędu osobiście, należy umówić wizytę telefonicznie. Osoby posiadające profil na portalu ePuap z powodzeniem będą mogły zaś wypełnić wniosek o nabyciu nieruchomości przez internet i złożyć go do właściwego urzędu elektronicznie.

Dopełnienie formalności w tym zakresie pozwoli urzędowi obliczyć wysokość podatku od nieruchomości, który będzie następnie opłacany przez właściciela tejże nieruchomości. Do tego zgłoszenie nabycia nieruchomości w urzędzie miasta lub gminy będzie wiązać się z możliwością złożenia wniosku o meldunek. To, czy nowy właściciel zdecyduje się na meldunek stały, czy tymczasowy, to już jego indywidualna decyzja. Po złożeniu takiego wniosku w urzędzie adekwatnym do miejsca zamieszkania, informacja zostanie odesłana do urzędu właściwego poprzedniemu miejscu zamieszkania.

Dodatkowo nabywca nieruchomości musi pamiętać również o konieczności zgłoszenia nabycia do właściwego urzędu skarbowego. W momencie, gdy formalność nie zostanie dopełniona, istnieje ryzyko naruszenia przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Stosownie do przepisów tegoż kodeksu można mówić o otrzymaniu kary grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet karze pozbawienia wolności lub obu karom jednocześnie.

Obowiązek zgłoszenia zakupu nieruchomości do urzędu skarbowego dotyczy także transakcji zakupu nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym. Tutaj dodatkowo dochodzi konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (podatku PCC). Opłaty za ustanowienie hipoteki kaucyjnej nie są wysokie, licząc zaledwie 19 zł. Z kolei za utworzenie hipoteki zwykłej – wynosić będą 0,1% jej wartości. Gdzie znaleźć informacje na temat rodzaju opłaty? Te zazwyczaj znajdują się w umowie o przyznaniu kredytu na zakup mieszkania, podpisanej z bankiem. Nowy właściciel nieruchomości ma na zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu nabycia nieruchomości również 14 dni, analogicznie jak w przypadku zgłoszenia do urzędu miasta lub gminy.

Zgłoszenie nieruchomości – informacja dla administracji

Obowiązkiem nowego właściciela nieruchomości jest również zgłoszenie jej do administracji zarządzającej budynkiem wielorodzinnym lub zarządcy. Jak szybko należy dokonać takiego zgłoszenia? Nie ma obowiązku robić tego do momentu, dopóki nie odbierze się kluczy od mieszkania oraz nie podpisze protokołu zdawczo – odbiorczego. To na tym właśnie dokumencie znaleźć będzie można wszelkie numery oraz stany liczników interesujące nowego właściciela. Warto podkreślić, że koszty wszelkich mediów przechodzą na konto nowego nabywcy w momencie, gdy ten faktycznie przejmuje mieszkanie. Do tego należy pamiętać, że administrator lub zarządca budynku będzie wymagał od nowego właściciela nieruchomości aktu notarialnego oraz protokołu zdawczo – odbiorczego.

Dopiero na podstawie tych dokumentów będzie mógł wpisać daną osobę na listę członków wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Administracje w dobie pandemii również pracują nieco inaczej i zazwyczaj nie obsługują nieumówionych klientów. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie wcześniejsze umówienie się na konkretny termin na spotkanie. Kompletne dokonanie zgłoszenia nabycia nieruchomości sprawi, że wszelkie opłaty administracyjne i za media zostaną przeniesione na nowego właściciela.

CZYTAJ TAKŻE | Zamiana nieruchomości na inną. Jak prawo reguluje taką transakcję?

Umowy z dostawcami mediów

Nowy właściciel nieruchomości nie musi martwić się o podpisywanie umów z dostawcą wody czy ogrzewania z sieci miejskiej. Tymi sprawami zajmują się automatycznie administratorzy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. W interesie jednak nabywcy nieruchomości leży, by podpisać umowę z dostawcami prądu i gazu, o ile gaz jest w danym budynku. Może być tak, że podpisanie nowej umowy nie będzie konieczne. Stanie się tak w momencie, gdy w protokole umieszczona jest informacja o wypowiedzeniu umowy z dostawcą prądu i gazu przez zdających mieszkanie.

Jeśli takiego zapisu w protokole nie będzie, wówczas należałoby pamiętać o podpisaniu nowej umowy. Ta bazować będzie na danych uzyskanych z aktu notarialnego oraz protokołu zdawczo – odbiorczego. Będąc nowym właścicielem nieruchomości, można wybrać m.in. interesujące nas taryfy, a wszystko wypełnić i wysłać drogą elektroniczną. Zaoszczędzi się w ten sposób naprawdę dużo czasu, a do tego zadba się również o własne bezpieczeństwo w czasach epidemii.