Fot. Sprzedaż nieruchomości

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z biurem nieruchomości?

Rozważając pomysł sprzedaży posiadanej nieruchomości, wcale nie trzeba podejmować się tego wyzwania samodzielnie. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług oferowanych przez dobre biuro nieruchomości. Zanim jednak zdecydujemy się na powierzenie tego zadania agentom z biura nieruchomości, warto wiedzieć, jak wygląda cały proces sprzedaży. Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do uważnej lektury poniższej publikacji. Warto!

Szukasz pomocy przy sprzedaży nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Po pierwsze – spotkanie z agentem nieruchomości

Pierwszym i absolutnie koniecznym etapem związanym z nawiązaniem współpracy z biurem nieruchomości, będzie wstępne spotkanie z agentem. Ten najczęściej pojawia się pod adresem wskazanej nieruchomości, by wstępnie i realnie ją wycenić. Tu warto podkreślić, że nierzadko właściciel jest na tyle związany z daną nieruchomością, że również dość sentymentalnie podchodzi do jej wyceny. Równie często zdarza się więc, że wartość nieruchomości jest zawyżona.

– Rolą dobrego agenta nieruchomości będzie przedstawienie realnej wartości obiektu na obecnym rynku branżowym. Spotkanie z agentem nieruchomości będzie też doskonałą okazją do tego, by omówić szczegółowe warunki współpracy – mówi Marek Kloc, Założyciel serwisu Domla.pl

Podstawą do jej nawiązania będzie umowa, która stanowić będzie dokument określający sposób działania agenta oraz określać będzie również wysokość wynagrodzenia za wykonaną przez agenta pracę.

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem związanym z rozpoczęciem współpracy z agentem nieruchomości, będzie podpisanie umowy na świadczone przez niego usługi. Polecanym i chętnie wybieranym rozwiązaniem będzie skorzystanie z umowy na wyłączność. Decydując się na taką umowę, zyskuje się pewność, że agent w 100% skupi się na promowaniu oferty sprzedaży posiadanej przez nas nieruchomości, a co za tym idzie – będzie można również mówić o dużych szansach na rychłe sfinalizowanie transakcji sprzedaży. Osobom niezdecydowanym na nawiązanie współpracy z agentem nieruchomości podpowiadamy, że on pobiera należne mu wynagrodzenie zazwyczaj dopiero po sfinalizowaniu sprzedaży nieruchomości.

Nie ma więc obaw, że będzie trzeba ponieść jeszcze przed sprzedażą większe koszty. Podpisując umowę z agentem nieruchomości, można zdecydować się też na współpracę w ramach umowy otwartej. Ten wariant jednak nie pozwala agentowi na wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej. Wiązać się z tym będzie również niemożność wysokiego promowania ogłoszenia sprzedaży.  W takim przypadku umowa na wyłączność staje się często dużo korzystniejszym rozwiązaniem dedykowanym obu współpracującym stronom.

Home staging i sesja zdjęciowa

Profesjonalnie wykonana sesja zdjęciowa nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż zwiększa powodzenie szybkiego sfinalizowania transakcji nawet aż o 80%! Do tego dochodzi jeszcze fachowe promowanie oferty sprzedaży i można by rzec, że sukces finalizacji sprzedaży jest niemal na wyciągnięcie ręki.

– Zastosowanie home stagingu podczas sesji zdjęciowej pozwoli na wydobycie wszystkich największych walorów nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż. Profesjonalnie wykonane zdjęcia będą skupiały się na pokazaniu przestronności i funkcjonalności lokalu, co z pewnością spotka się z zainteresowaniem szerokiego grona potencjalnych klientów – dodaje Marek Kloc.

Prezentacja nieruchomości

Agent obsługujący daną ofertę sprzedaży nieruchomości, zajmować się będzie także prezentacją lokalu wystawionego na sprzedaż potencjalnym klientom. Co najważniejsze – nie będzie jednak pokazywał nieruchomości każdemu zainteresowanemu. Prezentacji dokona wyłącznie przed tymi osobami, które są realnie zainteresowane daną ofertą. Jak ich wyselekcjonuje? Będzie bazował na jak najlepszym dopasowaniu oferty do wymagań konkretnego klienta. W ten oto sposób agent zaoszczędzi nie tylko swój czas, ale również czas kupującego oraz potencjalnego nabywcy nieruchomości.

CZYTAJ TAKŻE | Sprzedaż mieszkania a amortyzacja i VAT

Rezerwacja nieruchomości

Przygotowanie umowy rezerwacyjnej to kolejny krok obsługi przez agenta nieruchomości wystawionej na sprzedaż. Do przygotowania i podpisania takich dokumentów dochodzi w sytuacji, gdy znajdzie się klient zdecydowany na nabycie nieruchomości oraz gdy ustalona zostanie ostateczna cena na nieruchomość. Rezerwacja stanowi zabezpieczenie obu stron transakcji – zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Nabywca nieruchomości do tego zobowiązany jest wpłacić zadatek, który stanowić będzie swego rodzaju przypieczętowanie decyzji o nabyciu danej nieruchomości. Po podpisaniu umowy i wpłacie zadatku, możliwe staje się przystąpienie do organizacji całej transakcji sprzedażowej. 

Sfinalizowanie transakcji sprzedaży

Jeśli nabywca kupuje nieruchomość na kredyt, wówczas powinien spisać również umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Dokument ten będzie niezbędny do okazania w banku kupującego. Warto dodać, że z każdym dobrym biurem nieruchomości współpracuje również doświadczony prawnik, który pomaga w przygotowaniu umowy przedwstępnej. Następnie zadanie organizacji wszystkich niezbędnych dokumentów do umowy spoczywa już na agencie nieruchomości oraz doradcy kredytowym.

Nieco prostsza procedura obowiązuje zaś wówczas, gdy nabywca nieruchomości płaci za zakup gotówką. Wówczas agent wraz ze sprzedawcą organizują wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego. Następnie pozostaje już tylko umówić się na spotkanie w kancelarii notarialnej, by podpisać akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Na tym samym etapie następuje również rozliczenie pomiędzy sprzedającym a agentem nieruchomości.

Fot. Niepełnosprawność a własne mieszkanie

Zmiana warunków mieszkaniowych dla osoby niepełnosprawnej. Czy w Polsce prawo reguluje usprawnienia dla niepełnosprawnych w budynkach wielorodzinnych?

Odpowiednie dostosowanie budynków wielorodzinnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych jest kwestią niezwykle ważną dla zapewnienia tym osobom niekłopotliwego, wygodnego dotarcia do lokali mieszkalnych. Czy jednak istnieją odpowiednie regulacje prawne, które zapewniać będą dostęp do stosowanych usprawnień dla osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Okazuje się, że takie regulacje są obecne w polskim prawie. Poznajmy je zatem bliżej.

Szukasz pomocy przy sprzedaży nieruchomości? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Podstawa prawna

Szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dokument ten został przyjęty 12 kwietnia 2002 roku i dotyczy głównie warunków technicznych, które należy spełnić, by nie tylko budynki odpowiadały potrzebom osób niepełnosprawnych, ale również by usytuowanie tych obiektów było możliwie optymalne. 

Które z regulacji zalicza się do najważniejszych? Szczegółowy przegląd przepisów prawnych przedstawiamy w dalszej części naszej publikacji. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury.

Wejścia do budynków wielorodzinnych

Mając na uwadze specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych, należy zadbać o to, by do budynków wielorodzinnych zamieszkanych zbiorowo lub obiektów użyteczności publicznej prowadziły odpowiednio szerokie, utwardzone dojścia. Według przepisów mowa o minimalnej szerokości 1,5 m, przy czym co najmniej jedno z wejść powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dojście do całego budynku lub tych części, z których osoby te mogą korzystać. 

Warto podkreślić, że omawiana regulacja prawna nie będzie dotyczyć budynków na terenach zamkniętych oraz budynków w zakładach karnych czy aresztach śledczych. Dodatkowo duże znaczenie będą miały również wymiary drzwi wewnętrznych, których szerokość w świetle ościeżnicy nie powinna być mniejsza niż 0,9 m, a wysokość ma być co najmniej na poziomie 2 m. W przypadku zastosowania zaś drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. 

Wszystko z myślą o tym, by osoby niepełnosprawne nie miały najmniejszych problemów z sukcesywnym dostaniem się do wnętrza obiektów mieszkalnych lub użytkowych. Dodatkowo warto podkreślić, że położenie drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego, jak i kształt oraz wymiary pomieszczeń wejściowych, umożliwiać powinny stworzenie dogodnych warunków ruchu osobom niepełnosprawnym.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Podczas procesu zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem i sposobem zabudowy, nie można zapomnieć o stworzeniu miejsc postojowych dla samochodów niepełnosprawnych użytkowników stałych i przebywających okresowo pod danym adresem. Co więcej – przepisy prawa dokładnie określają, że miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Co więcej – miejsca te wymagać będą odpowiedniego oznakowania, a ich wymiary nie mogą być przypadkowe. Prawo określa, że stanowiska postojowe dla aut osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 m szerokości oraz 5 m długości. Wartości te zwiększają się wówczas, gdy owa o usytuowaniu takiego miejsca postojowego wzdłuż jezdni. Wówczas minimalne wymiary to 6 m długości oraz 3,6 m szerokości.

Inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym zamieszkującym budynki wielorodzinne przysługuje prawo do korzystania z łatwo dostępnych miejsc do gromadzenia odpadów. Do tego przewiduje się także dostęp do placów zabaw czy miejsc rekreacyjnych wybudowanych na terenie przynajmniej w 30% biologicznie czynnym. Do tego wszelkie bramy i furtki zamontowane na terenie działki nie powinny otwierać się na zewnątrz oraz nie powinny być wyposażone w progi utrudniające wjazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

CZYTAJ TAKŻE | Spadek i dziedziczenie nieruchomości

Ogromna rola pochylni i im podobnych

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych niewyposażonych w dźwigi, osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do pochylni lub innych urządzeń technicznych, które będą umożliwiać wygodne dostanie się do mieszkań położonych na parterze. Jest to o tyle ważne, by osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogły bez najmniejszego problemu dostać się na kondygnację z pomieszczeniami użytkowymi, z których muszą korzystać. 

Dodatkowo pochylnie dedykowane osobom niepełnosprawnym powinny charakteryzować się odpowiednimi wymiarami. Według prawa powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości minimum 0,07 m i obustronne poręcze z odstępami między nimi w granicach 1 – 1,1 m. To nie wszystko: długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni wynosić powinna co najmniej 1,5 m. 

Regulacja prawna dotycząca pochylni nie będzie jednak obowiązywać w budynkach koszarowych, zakładach karnych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Warto też wiedzieć, że w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w dźwigi, koniecznie należy zapewnić dostęp, a następnie dojazd na wszelkie kondygnacje osobom niepełnosprawnym. 

Istnieje także możliwość wbudowania lub przybudowania szybu dźwigowego do istniejącego budynku – należy jednak pamiętać o tym, by usytuować drzwi przystankowe na poziomie spocznika międzypiętrowego.

Fot. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez niepełnoletniego właściciela. Czy to możliwe?

Szukasz pomocy – chcesz sprzedać nieruchomość? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Właścicielem nieruchomości w świetle polskiego prawa może być każda osoba – niezależnie od tego, w jakim jest wieku. Zgodnie z tym stwierdzeniem lokal może należeć także do osoby małoletniej. Czy jednak niepełnoletni może sprzedać mieszkanie? Czy prawo obowiązujące w Polsce dopuszcza taką możliwość? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższym wpisie. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury naszej publikacji!

Nieletni właścicielem nieruchomości

W jaki sposób osoba niepełnoletnia, czyli taka, która nie ukończyła 18 lat, może stać się właścicielem mieszkania? Dzieje się tak wówczas, gdy np. otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku. Warto podkreślić, że osoba małoletnia posiada zdolność prawną, dzięki czemu może być podmiotem praw i obowiązków. 

Na mocy posiadanej zdolności prawnej zaś może być właścicielem nieruchomości – okazuje się więc, nie jest trudno mieć na własność nieruchomość nawet wówczas, gdy w świetle polskiego prawa nie jest się osobą dorosłą. Nie oznacza to jednak, że osoba niepełnoletnia dysponować będzie zdolnością do czynności prawnych. Tę uzyskać można dopiero wraz z ukończeniem 18 roku życia. 

Czy więc niepełnoletni właściciel może sprzedać posiadaną nieruchomość? O tym piszemy w dalszej części naszej publikacji.

Zarządzanie majątkiem osoby niepełnoletniej

Osoba, która nie ukończyła 18 roku, nie może zarządzać własnym majątkiem. Tym samym, jeśli jest właścicielem nieruchomości, nie będzie miała zdolności do czynności prawnych i nie będzie mogła samodzielnie podjąć decyzji o sprzedaży posiadanej nieruchomości. Warto zaznaczyć, że zarządzanie własnym majątkiem według prawa nabywa się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. 

Zgodnie z kodeksem cywilnym zaś do tego czasu majątkiem dziecka zarządzać mogą jego rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Jak to się ma do możliwości sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia?

CZYTAJ TAKŻE | Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy następuje?

Niezbędna zgoda sądu

Aby można było mówić o sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Sprzedaż obiektu bowiem zaliczana będzie do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości jest transakcją wartościową i wymaga odpowiedniego dokumentu prawnego (aktu notarialnego), jest to czynność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu majątkiem. O czym należy więc pamiętać, by uzyskać zgodę sądu na sprzedaż nieruchomości posiadanej przez osobę niepełnoletnią? 

Rodzice lub przedstawiciele ustawowi dziecka powinni złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania małoletniego sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich. Dodatkowo nie można zapomnieć i o tym, by we wniosku przedstawić opis czynności ze wskazaniem nieruchomości, której wniosek ten dotyczy. Do tego należy podać wartość nieruchomości oraz wskazać dane kupującego, jeśli taki już jest. Pamiętać trzeba również o właściwym uzasadnieniu takiego wniosku – przekonująca i mądra argumentacja może mieć ogromne znaczenie dla pozytywnej decyzji sądu zezwalającej na sprzedaż nieruchomości przez osobę małoletnią. 

Ważnym argumentem potwierdzającym konieczność dokonania takiej transakcji będzie z pewnością dobro i interes osoby niepełnoletniej. Do tego do wniosku dołączyć należy też takie dokumenty jak odpis aktu urodzenia małoletniego, odpis umowy darowizny lub postanowienia o nabyciu spadku. Dodatkowo konieczne będzie także załączenie odpisu księgi wieczystej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Przebieg postępowania sądowego

Jak przebiega zaś samo postępowanie sądowe w przypadku sprawy o umożliwienie sprzedaży nieruchomości przez niepełnoletniego właściciela? Sąd może wyznaczyć rozprawę, w której przesłucha rodziców osoby małoletniej, czyli wnioskodawców. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni wniosek do sądu może złożyć nawet jeden z rodziców – nie ma obowiązku, by zrobili to oboje. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony przez jedną osobę – wówczas drugi z rodziców staje się uczestnikiem postępowania. Dodatkowo sąd może postanowić także o przesłuchaniu osoby małoletniej. Tak dzieje się wówczas, gdy sytuacja jest w pełni uzasadniona oraz rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości osoby niepełnoletniej na to pozwalają. Sąd wydaje postanowienie po rozpoznaniu wniosków i dowodów w sprawie. 

Kiedy zaś sprzedaż nieruchomości może w końcu dojść do skutku? Stanie się tak wówczas, gdy postanowienie sądu się uprawomocni. Prawomocne postanowienie sądowe będzie dokumentem niezbędnym do przedstawienia u notariusza w sytuacji, gdy dojdzie do sporządzania umowy sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia.

Słowem podsumowania

Sprzedaż nieruchomości będącej własnością osoby niepełnoletniej nie jest w Polsce niemożliwe. Wystarczy znać przepisy prawa obowiązujące w Polsce i dobrze przygotować się do przeprowadzenia całej transakcji. Z pewnością też warto skonsultować się z osobami, które z sukcesem dokonały sprzedaży obiektu należącego do osoby małoletniej. Nawiązanie współpracy z dobrym prawnikiem również może okazać się nieocenione.