Fot. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez niepełnoletniego właściciela. Czy to możliwe?

Szukasz pomocy – chcesz sprzedać nieruchomość? | Sprawdź najlepszych agentów nieruchomości w Polsce

Właścicielem nieruchomości w świetle polskiego prawa może być każda osoba – niezależnie od tego, w jakim jest wieku. Zgodnie z tym stwierdzeniem lokal może należeć także do osoby małoletniej. Czy jednak niepełnoletni może sprzedać mieszkanie? Czy prawo obowiązujące w Polsce dopuszcza taką możliwość? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższym wpisie. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury naszej publikacji!

Nieletni właścicielem nieruchomości

W jaki sposób osoba niepełnoletnia, czyli taka, która nie ukończyła 18 lat, może stać się właścicielem mieszkania? Dzieje się tak wówczas, gdy np. otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku. Warto podkreślić, że osoba małoletnia posiada zdolność prawną, dzięki czemu może być podmiotem praw i obowiązków. 

Na mocy posiadanej zdolności prawnej zaś może być właścicielem nieruchomości – okazuje się więc, nie jest trudno mieć na własność nieruchomość nawet wówczas, gdy w świetle polskiego prawa nie jest się osobą dorosłą. Nie oznacza to jednak, że osoba niepełnoletnia dysponować będzie zdolnością do czynności prawnych. Tę uzyskać można dopiero wraz z ukończeniem 18 roku życia. 

Czy więc niepełnoletni właściciel może sprzedać posiadaną nieruchomość? O tym piszemy w dalszej części naszej publikacji.

Zarządzanie majątkiem osoby niepełnoletniej

Osoba, która nie ukończyła 18 roku, nie może zarządzać własnym majątkiem. Tym samym, jeśli jest właścicielem nieruchomości, nie będzie miała zdolności do czynności prawnych i nie będzie mogła samodzielnie podjąć decyzji o sprzedaży posiadanej nieruchomości. Warto zaznaczyć, że zarządzanie własnym majątkiem według prawa nabywa się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. 

Zgodnie z kodeksem cywilnym zaś do tego czasu majątkiem dziecka zarządzać mogą jego rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Jak to się ma do możliwości sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia?

CZYTAJ TAKŻE | Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy następuje?

Niezbędna zgoda sądu

Aby można było mówić o sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Sprzedaż obiektu bowiem zaliczana będzie do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości jest transakcją wartościową i wymaga odpowiedniego dokumentu prawnego (aktu notarialnego), jest to czynność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu majątkiem. O czym należy więc pamiętać, by uzyskać zgodę sądu na sprzedaż nieruchomości posiadanej przez osobę niepełnoletnią? 

Rodzice lub przedstawiciele ustawowi dziecka powinni złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania małoletniego sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich. Dodatkowo nie można zapomnieć i o tym, by we wniosku przedstawić opis czynności ze wskazaniem nieruchomości, której wniosek ten dotyczy. Do tego należy podać wartość nieruchomości oraz wskazać dane kupującego, jeśli taki już jest. Pamiętać trzeba również o właściwym uzasadnieniu takiego wniosku – przekonująca i mądra argumentacja może mieć ogromne znaczenie dla pozytywnej decyzji sądu zezwalającej na sprzedaż nieruchomości przez osobę małoletnią. 

Ważnym argumentem potwierdzającym konieczność dokonania takiej transakcji będzie z pewnością dobro i interes osoby niepełnoletniej. Do tego do wniosku dołączyć należy też takie dokumenty jak odpis aktu urodzenia małoletniego, odpis umowy darowizny lub postanowienia o nabyciu spadku. Dodatkowo konieczne będzie także załączenie odpisu księgi wieczystej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Przebieg postępowania sądowego

Jak przebiega zaś samo postępowanie sądowe w przypadku sprawy o umożliwienie sprzedaży nieruchomości przez niepełnoletniego właściciela? Sąd może wyznaczyć rozprawę, w której przesłucha rodziców osoby małoletniej, czyli wnioskodawców. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni wniosek do sądu może złożyć nawet jeden z rodziców – nie ma obowiązku, by zrobili to oboje. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony przez jedną osobę – wówczas drugi z rodziców staje się uczestnikiem postępowania. Dodatkowo sąd może postanowić także o przesłuchaniu osoby małoletniej. Tak dzieje się wówczas, gdy sytuacja jest w pełni uzasadniona oraz rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości osoby niepełnoletniej na to pozwalają. Sąd wydaje postanowienie po rozpoznaniu wniosków i dowodów w sprawie. 

Kiedy zaś sprzedaż nieruchomości może w końcu dojść do skutku? Stanie się tak wówczas, gdy postanowienie sądu się uprawomocni. Prawomocne postanowienie sądowe będzie dokumentem niezbędnym do przedstawienia u notariusza w sytuacji, gdy dojdzie do sporządzania umowy sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest osoba małoletnia.

Słowem podsumowania

Sprzedaż nieruchomości będącej własnością osoby niepełnoletniej nie jest w Polsce niemożliwe. Wystarczy znać przepisy prawa obowiązujące w Polsce i dobrze przygotować się do przeprowadzenia całej transakcji. Z pewnością też warto skonsultować się z osobami, które z sukcesem dokonały sprzedaży obiektu należącego do osoby małoletniej. Nawiązanie współpracy z dobrym prawnikiem również może okazać się nieocenione.

Sprawdź też

Fot. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu

Czy posiadacz nieruchomości może ją sprzedać przed upływem 5 lat od jej nabycia? O czym powinien pamiętać, decydując się na ...
Czytaj Dalej
Fot. Sprzedaż nieruchomości

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z biurem nieruchomości?

Rozważając pomysł sprzedaży posiadanej nieruchomości, wcale nie trzeba podejmować się tego wyzwania samodzielnie. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług ...
Czytaj Dalej
Fot. Zgłoszenie nieruchomości

Gdzie należy zgłosić nabycie nieruchomości i co się z tym wiąże?

Zakup nieruchomości to dla ogromnej liczby inwestorów wciąż niemal jak spełnienie największego marzenia. Warto jednak pamiętać o tym, że podpisanie ...
Czytaj Dalej